राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०४९ ले गरेको सिफारिस अनुसार शिक्षक, व्यवस्थापक लगायत सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत सबै प्रकारका शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय शीर्ष निकायको रुपमा वि.स.२०५० सालमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको स्थापना भयो । उक्त केन्द्र मातहतमा रहने गरी स्थापना भएका तालिम केन्द्रहरुमध्ये शैक्षिक तालिम केन्द्र रुपन्देही पनि एक हो । यो पेसागत विकासका अवसरहरुका माध्यमबाट विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको कार्यदक्षतामा अभिवृद्धि गर्दै गुणस्तरीय शिक्षणसिकाइमार्फत विद्यार्थीहरुको सिकाइउपलब्धिमा सुधार ल्याउने ध्येयले स्थापना भएको सरकारी संस्था हो । यस तालिम केन्द्रले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका शिक्षा सेवामा कार्यरत जनशक्तिहरुका लागि समेत सेवाकालीन तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, कार्यशालाहरु सञ्चालन गर्ने गर्दछ । प्रधानाध्यापकहरुको नेतृत्व क्षमता विकास तालिम समेत सञ्चालन गर्दछ । यस तालिम केन्द्रले यसको स्थापना कालदेखि नै लामो अवधिका सेवाकालिन शिक्षक तालिम कार्यक्रमहरुका साथै आवश्यकतामा आधारित छोटो अवधिका तालिम कार्यशालाहरुसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । विभिन्न तालिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नका

बाँकी हेर्नुहोस् ...


नाम : हिमलाल खनाल

पद   : प्रशिक्षक

फाेन : +९७७-७१-५२३०९३

माेबाइल नं. : 9857010158

इमेल : spokeperson@etcrupandehi.gov.np

बाँकी हेर्नुहोस् ....

Top